Palvelut

Palvelut

Ulkopuoliset tarkastukset
(MRL 150 c §)


Teemme maankäyttö- ja rakennuslain 150 c §:ssä edellytetyt ulkopuoliset tarkastukset FISEn poikkeuksellisen vaativan luokan paloturvallisuussuunnitelijan pätevyydellä.

MRL 150 c §: Ulkopuolinen tarkastus

”Rakennusvalvontaviranomainen voi lupahakemusta käsitellessään tai rakennustyön aikana vaatia rakennushankeeseen ryhtyvältä riippumattomattoman ja pätevän asiantuntijan lausunnon siitä, täyttääkö suunniteltu ratkaisu tai rakentaminen sille säädetyt vaatimukset.
Rakennusvalvontaviranomainen voi vaatia lausunnon, jos rakentamisessa käytetään sellaisia rakennuksen turvallisuuteen, terveellisyyteen tai pitkäaikaiskestävyyteen merkittävästi vaikuttavia suunnittelu- ja toteutusmenetelmiä tai tuotteita, joiden toimivuudesta ei ole yleisesti varmuutta tai aikaisempaa kokemusta.”

Olemme tehneet lukuisia ulkopuolisia tarkastuksia mm. oletettuun palonkehitykseen perustuvista suunnitelmista eri puolille Suomea. Tutustu referenssikohteisiimme oheisesta linkistä.

Paloturvallisuuden konsultointi ja suunnittelu


Ulkopuolisten tarkstusten lisäksi palvelemme asiakkaitamme myös perinteisemmissä paloturvallisuuden konsultointi- ja suunnittelutehtävissä

Kauttamme saat mm.

  • Rakennuslupakäsittelyn palotekniset suunnitelmat ja viranomaisneuvottelut
  • Savunpoistosuunnitelmat
  • Palokatkosuunnitelmat
  • Asiantuntijalausunnot

Laadimme suunnitelmat noudattaen Ympäristöministeriön asetusta rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017.

Tutustu viimeaikaisimpiin kohteisiimme referenssikohdan linkeistä.